Project: Voorhoutkaai 11 te 9000 Gent (klik hier om verder te gaan)

Dit project betreft de uiteindelijke afbraak en heropbouw van een rijwoning gelegen aan de Voorhoutkaai 11 te Gent (foto).
De opdrachtgever had oorspronkelijk het pand gekocht met de bedoeling om daar na verbouwing zijn woning met kantoor te vestigen. Het pand was het laatste in een rij van identieke panden uit het begin van de 20 eeuw (zie foto links onder). Rechts daarvan werd de laatste hand gelegd aan de bouw van een zeer moderne woning, die op haar beurt aansloot op een aantal nieuwe moderne rijwoningen (zie foto links onder).
In eerste instantie werd gezocht naar een verbouwing die een overgang zou vormen tussen de twee uiterste bouwstijlen van de aanpalende woningen. Meteen rees de vraag of de basisstijl van het gebouw al dan niet moest worden gerespecteerd.
De dienst Monumentenzorg gaf uitsluitsel door te stellen dat het pand niet waardevol was en afgebroken mocht worden. Daarom werd uiteindelijk geopteerd voor een moderne nieuwbouw die zou aansluiten bij de moderne huizenrij aan de rechterzijde. Door rekening te houden met een toegelaten kroonlijsthoogte van 12m, een gabaritdiepte van 2m dieper dan de linkerbuur (wat neerkomt op een totale diepte van 11m), evenals een mogelijke uitsprong tot 12m aan de rechterkant, werd het plan als volgt opgebouwd.
Het gelijkvloers wordt volledig benut als kantoorruimte, met achteraan een toilet en een kleine keukenvoorziening (zie foto rechts onder).
In tegenstelling tot de aanpalende nieuwe woningen liet de regelgeving voor smalle panden niet meer toe om aan de straatzijde een open ruimte als autobergplaats te voorzien, dit om het sociaal contact tussen de straat en de woning niet te verbreken.
In de uitbouwzone achteraan is een beglaasde verandaruimte voorzien (foto), die in de kantoorruimte werd ingebouwd en die uitziet op een kleine patio met begroeiing tegen de perceelsmuur (zie foto rechts boven).