De taken van een architect :

 • Onderzoek en studie - opstellen van een bouwprogramma

 • Analyse van de mogelijkheden, advies over de prioriteiten van het bouwprogramma.

 • Voorontwerp

 • Aan de hand van een eerste benadering van het programma maakt de architect een voorontwerp. Dit is een grafische voorstelling waarin de verdeling van de volumes en lokalen tot uiting komt. Hierbij houdt de architect rekening met het programma, de administratieve voorschriften, de beperkingen eigen aan het budget en de materiaalkeuze.

 • Dossier voor de bouwaanvraag

 • Dit omvat plannen met de exacte aanduiding van de afmetingen, de bouwmaterialen en de ligging. Samen met de formulieren voor de technische en de stedebouwkundige dienst vormt dit het bouwaanvraagdossier.

 • Bouwproject

 • Dit zijn de uitvoeringsplannen, met alle technische details die nodig zijn voor de uitvoering van de bouwwerken.

 • Dossier voor de prijsaanvraag

 • In deze fase stelt de architect een dossier samen waarmee aan diverse aannemers een prijsofferte gevraagd kan worden. Dit dossier bevat de uitvoeringsplannen, de lastenboeken en de bestekken. In de lastenboeken worden de administratieve clausules, de algemene en de bjzondere bepalingen vermeld.

 • Keuze van de aannemer

 • De architect geeft raad bij de keuze van de aannemer en bij het opstellen van het aannemingscontract. Door dit aannemingscontract moet de aannemer het gebouw realiseren zoals het door de architect ontwerpen werd. Hij moet bovendien binnen de overeengekomen prijzen en termijnen werken.

 • Uitvoering van de werken

 • De architect controleert de bouwwerken. Bovendien geeft hij alle nodige technische informatie en suggereert hij oplossingen voor eventuele problemen. De architect controleert de afrekening en de facturen van de aannemers op de overeenstemming met het contract.

 • Oplevering van de werken

 • De architect geeft raad bij de voorlopige oplevering die onmiddellijk na de voltooiing van de werken gebeurt. Hij controleert of de werken uitgevoerd werden in overeenstemming met de plannen en bestekken en wijst op de gebreken die door de aannemer hersteld of aangepast moeten worden. Hij staat de bouwheer bij de definitieve oplevering bij, veelal een jaar na de voorlopige oplevering.

  Bron : orde van architecten