Bibliografie H. De Schryver (1893 - 1978)

Mijn grootvader, Hippolyte De Schryver, was beŽdigd meetkundige-schatter, alsook bosbouwkundig expert en technisch leraar. Hij was de auteur van o.a. onderstaande werken :

landmeetkunde :

 • Het Schatten van Onroerende Goederen (uitgeverij-boekhandel Simon Stevin - Brussel; 5 uitgaven)
      Dit werk werd door de toenmalige recensenten beschouwd als een standaardwerk in zijn domein
      (persknipsels).
 • Metingsmethoden voor Bouwwerken in Vlaanderen (uitgeverij-boekhandel Simon Stevin - Brussel;
      3 uitgaven)
 • De Oude Landmaten in Vlaanderen (uitgeverij-boekhandel Simon Stevin - Brussel; 2 uitgaven)
 • Het Gewoonterecht in Vlaanderen (Oude Costumen Reglementen Edicten OrdonnantiŽn en Dekreten,     Tafels der Oude Landmaten)
 • Beknopte Technologie van Gebouw & Weg (drukkerij Fr. Dujardin-De Schepper - Gent)
 • De raming van schade na rampen (drukkerij Fr. Dujardin-De Schepper - Gent)
 • Provincie Oost-Vlaanderen - Typegebouwen met Kostenberekening (volgens prijzen van 1938)
 • De Waarde van Landgoederen in Oost-Vlaanderen
 • Praktische Richtlijnen bij het schatten van Hofbouwgestichten
 • Geschiedenis van het landmetersberoep (drukkerij Claeys- St. Amandsberg)
 • L'Organisation, en Belgique, de l'Enseignement Professionnel pour Géomètres-Experts Immobiliers
      (publié par l'assocation des géomètres-experts et géomètres-experts immobiliers de Belgique)
 • La Philosophie de l'Expertise (monografie)
 • tuinbouw- en bosbouwkunde :

 • Vijanden van Bossen - Zwamziekten & Schadelijke Insekten
 • Praktische Handleiding bij het Schatten van Bomen & Bossen (uitgeverij-boekhandel Simon Stevin -     Brussel; 4 uitgaven)
 • Beknopt Overzicht der Voornaamste Houtsoorten (uitgeverij-boekhandel Simon Stevin - Brussel)
 • Praktisch vademecum bij Land-Bos-Tuin en Hofbouwschattingen
 • Cursus van Bosbouwkunde
 • In zijn vrije tijd hield mijn grootvader zich bezig met o.a. heraldiek en de rederijkerskunst. Zo was hij actief lid van de aloude Gentse rederijkerskamer "De Fonteine", waarvoor hij o.a. volgende monografie schreef: "De Blazoenen van onze Rederijkerskamers" (Jaarboek De Fonteine, 1945, pg. 44-56).

  Sinds 1943 geeft "De Fonteine" de reeks "Jaarboeken" uit, gewijd aan de studie van de rederijkers-cultuur. Op die manier wil "De Fonteine" wetenschappelijk werk publiceren en stimuleren. Eveneens wil ze de traditie van de aloude rederijkerskamer voortzetten, onder meer met de erkenning van toneel-gezelschappen als rederijkerskamer en door het inrichten van culturele activiteiten. Meer informatie hierover vindt u op www.fonteine.be.

  Voorts schreef mijn grootvader nog een monografie over de geschiedenis van zijn geliefde woonplaats Sint-Amandsberg : "1540-1940 St. Amandsberg en de Negenmeimarkt" (drukkerij Snoeck).

  x

  x

  x